ONS PERSONEEL | OUR STAFF

Ms A Nel

Principal

The Headmaster is in charge of the internal organisation of the school. So that administration runs smoothly, the Headmaster is assisted not only by the management team and teachers, but also by a number of secretaries.

Die Skoolhoof staan in beheer van die interne organisasie en administrasie van die skool. Ten einde die administrasie vlot te laat verloop, word die Skoolhoof nie net deur die bestuurspan en onderwyspersoneel bygestaan nie, maar ook deur 'n aantal sekretaresses.

Marianne le Roux

HOD

Ms S Khonjelwayo

HOD

Mr. PJ Moolman

HOD

Mnr. A van den Heever

HOD

Ms H Venter

Co-opted HOD

Mrs SL Verster

Co-opted HOD

Mnr L Nenohwe

Co-opted HOD

Mr R Scholtz

Co-opted HOD

Ms I Adendorff

Educator

Mr C Boock

Educator

Me C Booyens

Educator

Mr J Booyens

Educator

Mrs Bradshaw

Educator

Me C Caluza

Educator

Mrs SM Coetzee

Educator

Ms Z Dlamini

Educator

Mr D Grobbelaar

Educator

Mrs A Herbst

Educator

Me C Loots

Educator

Ms EM Lourens

Educator

Me K Macingwane

Educator

Mrs. LCS Magwaza

Educator

Me A Meyer

Educator

Me H Mattison

Educator

Mr J Mentz

Educator

Me A Myburgh

Educator

Ms M Nel

Educator

Me K Nenohwe

Educator

Me P Nyandeni

Educator

Ms S Potgieter

Educator

Ms A Sadie

Educator

Ms L Schoeman

Educator

Ms S Shangase

Educator

Mrs SC Stapelberg

Educator

AFRSA, AFRHL

Mr Z Steyn

Educator

Me B Tschirpig

Educator

Mr GVZ van den Berg

Educator

Mrs. E Van den Heever

Educator

Mrs. I vd Walt

Educator

Me M van Niekerk

Educator

Ms E van Tonder

Educator

Ms C Venter

Educator

MS L Mentz

Teacher in Training

Mr J Cannon

Caretaker

Mr D Purchase

Sport co-ordinator

Mrs J Rodel

Reception

Ms T Versfeld

Educator

Ms S Duvenhage

Educator

Ms L Van Jaarsveldt

Educator

Ms A Xakatha

Educator

Ms A Buthelezi

Educator

Mr W Chiliza

Educator

Mr A Mbatha

Educator
TOP