ONS PERSONEEL | OUR STAFF

Mr A Le Roux

Hoof | Headmaster

The Headmaster is in charge of the internal organisation of the school. So that administration runs smoothly, the Headmaster is assisted not only by the management team and teachers, but also by a number of secretaries.

Die Skoolhoof staan in beheer van die interne organisasie en administrasie van die skool. Ten einde die administrasie vlot te laat verloop, word die Skoolhoof nie net deur die bestuurspan en onderwyspersoneel bygestaan nie, maar ook deur 'n aantal sekretaresses.

Ms A Nel

Deputy Principal

LFSC, NS (Bio), GEOG

Ms S Khonjelwayo

HOD

PHSC, NS (Sci)

Mrs M Le Roux

HOD

MAT, ACCO, MLIT

Mnr. PJ Moolman

HOD

GEOG

Mnr. GVZ van den Berg

Co-opted HOD

BSTD, GEOG

Mnr. A van den Heever

Co-opted HOD

AFRFA, ENGHL, LO

Mrs SL Verster

Co-opted HOD

ENGHL, AFRFA

Mrs H Venter

Co-opted HOD

GEOG, LO, Reading

Ms L Schoeman

Co-opted

BSTD, EMS, ACCO

Mr J Booyens

Educator

BSTD, LO, EMS

Mr C Boock

Educator

Mrs Bradshaw

Educator

ACCO, BSTD, EMS

Me C Caluza

Educator

SM Coetzee

Educator

HOSP, TECH

Ms Z Dlamini

Educator

Ms T Friend

Educator

Mr D Grobbelaar

Educator

CAT, ENGFA, AFRFA

Mrs A Herbst

Educator

Mrs B Janse van Rensburg

Educator

GEOG, HSS

Ms EM Lourens

Educator

ACC, EMS, MLIT

Mrs ECJ Le Roux

Educator

A+C, AFRFA

Mrs. LCS Magwaza

Educator

ZULFA, LO

Me S Marais

Educator

Mr J Mentz

Educator

Ms A Myburgh

Educator

Mr Z Mhlungu

Educator

ZULFA, LO

Mrs HJ Mattison

Educator

NS, MAT, PHSC

Mrs CM Mentz

Educator

TRSM, AFRFA, ENGFA

Ms M Nel

Educator

Mr W Ngcobo

Educator

Ms A Sadie

Educator

Mr R Scholtz

Educator

Ms S Shangase

Educator

Mrs SC Stapelberg

Educator

AFRSA, AFRHL

Mrs B Tschirpig

Educator

GRMSA

Mrs. E Van den Heever

Educator

MATH

Mr LM van Wyk

Educator

GRDS, TECH

Mrs. I vd Walt

Educator

Maths, Maths Lit

Me M van Niekerk

Educator

Ms E van Tonder

Educator

LFSC, LO, NS(Bio)

Me L Very

Educator

Me C Booyens

Teacher in Training

Me C Oosthuizen

Teacher in Training

Mr D Purchase

Head of Sport

B Zondi

Mentor and facilitator

Mrs E van der Walt

Administration

Mrs H Labuschagne

Administration

Mrs J Rodel

Reception
TOP