ONS PERSONEEL | OUR STAFF

Ms A Nel

Principal

The Headmaster is in charge of the internal organisation of the school. So that administration runs smoothly, the Headmaster is assisted not only by the management team and teachers, but also by a number of secretaries.

Die Skoolhoof staan in beheer van die interne organisasie en administrasie van die skool. Ten einde die administrasie vlot te laat verloop, word die Skoolhoof nie net deur die bestuurspan en onderwyspersoneel bygestaan nie, maar ook deur 'n aantal sekretaresses.

Mnr. A van den Heever

Deputy Principal

Mr. PJ Moolman

HOD

S KHONJELWAYO

J BOOYENS

CO-OPTED

C CALUZA

Co-Opted HOD

L SCHOEMAN

Co-Opted HOD

S VERSTER

HOD

R SCHOLTZ

CO-OPTED HOD

L NENOHWE

CO-OPTED HOD

C BOOCK

C BOOYENS

M BRADSHAW

SGB

J BURNS

W CHILIZA

SGB

E DE VRIES

SGB

L DLAMINI

SGB

A FOORD

E LOURENS

SGB

K MACINGWANE

SGB

L MAGWAZA

H MATTISON

A MBATHA

K NENOHWE

SGB

Z NDWANDWE

S NGUBANE

SGB

P NYANDENI

SGB

S SHANGASE

K SIBIYA

SGB

M SITHOLE

SGB

Z STEYN

B TSHIRPIG

SGB

E VAN DEN HEEVER

I VAN DER WALT

E VAN TONDER

C VENTER

SGB

T VERSFELD

SGB

A WESSELS

SGB

A XAKATHA

SGB

M ZIETSMAN

SGB

TEACHER IN TRAINING

L Mentz

ADMINISTRATIEWE PERSONEEL / ADMINISTRATIVE STAFF

J RODEL

Ontvangs / Reception

E VAN DER WALT

Administration Finance

H LABUSCHAGNE

ADMIN

L WESSELS

FINANCE

A MEYER

FINANCE

Mr J Cannon

GROUNDSMAN

D PURCHASE

Sportmeester / Sport co-ordinator
TOP