ONS PERSONEEL | OUR STAFF

Ms A Nel

Principal

The Headmaster is in charge of the internal organisation of the school. So that administration runs smoothly, the Headmaster is assisted not only by the management team and teachers, but also by a number of secretaries.

Die Skoolhoof staan in beheer van die interne organisasie en administrasie van die skool. Ten einde die administrasie vlot te laat verloop, word die Skoolhoof nie net deur die bestuurspan en onderwyspersoneel bygestaan nie, maar ook deur 'n aantal sekretaresses.

Mnr. A van den Heever

Deputy Principal

Mr. PJ Moolman

HOD

Ms M Le Roux

HOD

Ms S Khonjelwayo

HOD

Ms H Venter

Co-opted HOD

Mrs SL Verster

Co-opted HOD

Mr R Scholtz

Co-opted HOD

Mnr L Nenohwe

Co-opted HOD

Ms I Adendorff

SGB

Mr C Boock

SGB

Mr J Booyens

Me C Booyens

Mrs Bradshaw

SGB

Mrs. J Burns

SGB

Ms A Buthelezi

SGB

Me C Caluza

Mr W Chiliza

SGB

Mr J Coetzee

Mrs SM Coetzee

Ms E de Vries

SGB

Ms Z Dlamini

Mr D Grobbelaar

Ms EM Lourens

SGB

Ms K Macingwane

SGB

Mrs. LCS Magwaza

Me H Mattison

SGB

Mr A Mbatha

SGB

Mr J Mentz

SGB

Me A Meyer

Ms ZP Ndwandwe

Me K Nenohwe

SGB

Me P Nyandeni

SGB

Ms S Potgieter

SGB

Ms A Sadie

SGB

Ms L Schoeman

Ms S Shangase

Mrs M Sithole

SGB

Mr Z Steyn

SGB

Me B Tschirpig

SGB

Mrs. E Van den Heever

Mrs. I vd Walt

SGB

Ms L Van Jaarsveldt

SGB

Ms E van Tonder

Ms C Venter

SGB

Ms A Xakatha

SGB

Ms T Versfeld

Teacher in Training

TEACHER IN TRAINING

L Mentz

ADMINISTRATIEWE PERSONEEL / ADMINISTRATIVE STAFF

Mrs Janet Rodel (SGB)

Ontvangs / Reception

Ms Elise van der Walt

Administration Finance

Ms Hesterie Labuschagne

Kantoor

Ms Lee-Ann Wessels (SGB)

Kantoor (Gimsaal)

Ms Annelize Meyer (SGB)

Kantoor

Mr J Cannon (SGB)

Opsigter / Caretaker

Mr Duncan-Lee Purchase (SGB)

Sportmeester / Sport co-ordinator
TOP