GRAAD 8 & 9

SEN. FASE – Alg. Onderwys en Opleiding

MLMMS Wiskunde
EMS Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
TECH Tegnologie
LLC Tale: Afrikaans en Engels
NW Natuurwetenskappe
MSW Menslike en Sosiale Wetenskappe
K&K Kuns en Kultuur
LO Lewensoriëntering

 

GRADES 8 & 9

GET – General Education and Training

MLMMS Mathematics
EMS Economic and Management Sciences
TECH Technology
LLC Languages: Afrikaans and English
LLC3 Languages: German and isiZulu
NS Natural Sciences
HSS Human and Social Sciences
A+C Arts and Culture
LO Life Orientation

 

PROMOSIEKRITERIUM

VIR GRAAD 8 & 9

50% in Huistaal
40% in Eerste Addisionele Taal
40% in Wiskunde
3 x 40% in enige ander vakke
2 x 40% in enige ander vakke

 

PROMOTION CRITERIA

GRADE 8 & 9

50% in Home Language
40% in First Additional Language
40% in Mathematics
3 x 40% in other subjects
2 x 30% in other subjects

VAKKODES GR. 10 - 12

VOO: Verdere Onderwys en Opleiding

AFRHL Afrikaans Huistaal
ENGFA Engels Eerste Add Taal
GRMSA Duits Tweede Addisionele Taal
LFSC Lewenswetenskappe
MATH Wiskunde
PHSC Natuuur en Skeikunde
GRDS Ingenieursgrafika en Ontwerp
ZULFA isiZulu Eerste Addisionele Taal
LIFE Lewensoriëtering
ACCN Rekeningkunde
BSTD Bedryfsekonomie
MLIT Wiskundige Geletterdheid
GEOG Aardrykskunde
HOSP Gasvryheidstudies
CATN Rekenaartoepassings-tegnologie
TRSM Toerisme

SUBJECTS GR 10 – 12

FET: Further Education and Training

ENGHL English Home Language
AFRFA Afrikaans First Additional
Language
GRMSA German Second Additional
Language
LFSC Life Sciences
MATH Mathematics
MLIT Mathematical Literacy
PHSC Physical Sciences
GEOG Geography
TRSM Tourism
GRDS Engineering Graphics and
Design
ACCN Accounting
BSTD Business Studies
CATN Computer Applications
Technology
ZULFA isiZulu First Additional
Language
HOSP Hospitality Studies
LIFE Life Orientation
TOP