BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Daar word voorsiening gemaak vir 'n aantal buite-kurrikulêre aktiwiteite by die skool. Elke leerling het dus die geleentheid om aan iets deel te neem en om sodoende ook 'n bydrae te lewer tot die skoollewe én sy eie vorming. Vir die volledige opvoeding van die leerling is 'n gebalanseerde deelname aan alle aktiwiteite van die skool, binne en buite klasverband, noodsaaklik. Die skool nooi ook graag alle ouers en vriende uit om die aktiwiteite wat aangebied word te ondersteun. Vir die leerlinge beteken ondersteuning van die ouers se kant geweldig baie en dit word terselfdertyd ook hoog op prys gestel deur die skool.

EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES

Provision is made for a large number of extra-curricular activities at the school. Each learner has the opportunity to take part in some activity, thereby contributing to his/her well-being as well as that of the school. Participation in the activities of the school, both inside and outside the classroom, is essential for a comprehensive education. Parents and friends are cordially invited to support all our activities as this means much to the learners and to the school.

TOP