ONS PERSONEEL | OUR STAFF

Mr A Le Roux

Hoof | Headmaster

The Headmaster is in charge of the internal organisation of the school. So that administration runs smoothly, the Headmaster is assisted not only by the management team and teachers, but also by a number of secretaries.

Die Skoolhoof staan in beheer van die interne organisasie en administrasie van die skool. Ten einde die administrasie vlot te laat verloop, word die Skoolhoof nie net deur die bestuurspan en onderwyspersoneel bygestaan nie, maar ook deur 'n aantal sekretaresses.

Mr JPG Fourie

Adjunkhoof | Deputy Headmaster

AFRHL

Mnr. PJ Moolman

HOD

GEOG

Mrs M Le Roux

HOD

MAT, ACCO, MLIT

Ms S Khonjelwayo

HOD

PHSC, NS (Sci)

Ms A Nel

Co-opted

LFSC, NS (Bio), GEOG

Ms L Schoeman

Co-opted

BSTD, EMS, ACCO

Mnr. GVZ van den Berg

Co-opted HOD

BSTD, GEOG

Mnr. A van den Heever

Co-opted HOD

AFRFA, ENGHL, LO

Mr J Booyens

Educator

BSTD, LO, EMS

Ms M Boshoff

Educator

PHSC, NS(Sci)

Mrs Bradshaw

Educator

ACCO, BSTD, EMS

Me C Caluza

Educator

SM Coetzee

Educator

HOSP, TECH

Ms Z Dlamini

Educator

Ms T Friend

Educator

Mr D Grobbelaar

Educator

CAT, ENGFA, AFRFA

Me J Hayward

Educator

CAT, COMP, ACCO, EMS

Mrs B Janse van Rensburg

Educator

GEOG, HSS

Ms EM Klynsmith

Educator

ACC, EMS, MLIT

Mrs SH Kohlmeyer

Educator

MATH

Mrs ECJ Le Roux

Educator

A+C, AFRFA

Mrs. LCS Magwaza

Educator

ZULFA, LO

Me S Marais

Educator

Mr L Maritz

Educator

Mrs HJ Mattison

Educator

NS, MAT, PHSC

Mrs CM Mentz

Educator

TRSM, AFRFA, ENGFA

Mr Z Mhlungu

Educator

ZULFA, LO

Mr W Ngcobo

Educator

Me V Oberholzer

Educator

Mr R Scholtz

Educator

Mrs SC Stapelberg

Educator

AFRSA, AFRHL

Mrs B Tschirpig

Educator

GRMSA

Mrs. E Van den Heever

Educator

MATH

Mrs. I vd Walt

Educator

Maths, Maths Lit

Me M van Niekerk

Educator

Mr C van Rhyn

Educator

Ms E van Tonder

Educator

LFSC, LO, NS(Bio)

Mr LM van Wyk

Educator

GRDS, TECH

Mrs H Venter

Educator

GEOG, LO, Reading

Mrs SL Verster

Educator

ENGHL, AFRFA

Me L Very

Educator

Me C Davel

Teacher in Training

Me C Oosthuizen

Teacher in Training

Mrs J Rodel

Reception

Mrs E van der Walt

Admin Finances

Me H Labuschagne

Administration

Me L Wessels

Administration

Mr C Boock

Auxiliary Officer

LFSC

Mr J Coup

Caretaker

B Zondi

Mentor and facilitator
TOP