Downloads

Application / Aansoek

 

 GROUP PERSONAL ACCIDENT

.pdf (300 KB)

 

LEARNERS PERSONAL ACCIDENT 

.pdf (221 KB) 


 

 

2016 Jaarprogram/Year program

(pdf - 183 KB)

Vakkeuses-Vir-Graad-10-12

VAKKEUSES VIR GRAAD 10 – 12

VAKKEUSES VIR GRAAD 10 – 12

 

1

AFRHL

ENGHL

 

 

 

2

AFRFA

ENGFA

ZULUFA

 

 

3

Mathematics

Wiskunde

Mathematical

Literacy

Wiskundige

Geletterdheid

 

 

4

Life Orientation
Lewensoriëntering

 

 

 

5

Physical Sciences

Fisiese

Wetenskappe

 

Tourism
Toerisme

 

Besigheids-studies

Business Studies

6

Rekenaartoepas-singstegnologie
Computer

Application

Technology

Engineering

Graphics and

Design

Ingenieursgrafika
en ontwerp

Life Sciences

Lewens-
wetenskappe

 

7

Gasvryheidstudies
Hospitality Studies

Accounting
Rekeningkunde

German
Duits

Geography
Aardrykskunde

  • Kies een vak op elke lyn (1-7)

  • Voldoende prestasie in vier “donkergedrukte” vakke gee toelating tot die minimum vereiste vir Baccalareus Graadkursusse.

SLAAGVEREISTES EN TOELATINGSVEREISTES

VLAK

%

SLAAG

Toelating

DIPLOMA

GRAAD

7

80-100

 

 

 

6

70-79

 

 

 

5

60-69

 

 

 

4

50-59

 

 

4

3

40-49

2(+1)

4

 

2

30-39

3

 

 

1

0-29

1

 

 

 

2.5  HUISWERK

Leerlinge kry gereeld huiswerk.  Ouers word vriendelik versoek om hulle samewerking te verleen en om toe te sien dat hierdie huiswerk gedoen word.  Die onus rus by die ouers om voltooide huiswerk na te gaan.

Indien ‘n leerling volhard in sy nie- nakoming van pligte, sal die departementshoof of adjunkhoof hom na die hoof verwys en indien daar steeds geen verbetering in die leerling se gesindheid intree nie, sal die ouers ontbied word om die hoof oor die saak te spreek.  Indien die leerling volhard en ook die ouers se invloed nie positief inwerk...